'Het Kingdom Talentfonds biedt alle talenten binnen het Koninkrijk een toekomst en maakt de stap naar het Talent TeamNL honkbal & softbal programma mogelijk.'

Kingdom Talentfonds

De Koninklijke Nederlandse Baseball & Softball Bond (KNBSB) heeft een zeer succesvol opleidingsprogramma in samenwerking met NOC*NSF, waarin talentherkenning en -ontwikkeling in Nederland plaats vindt. Echter wordt niet alleen in Nederland honkbal en
softbal gespeeld.

In het Caribisch deel van ons Koninkrijk zijn de honkbal en softbal sporten razend populair en lopen de velden vol met talent. Veel van deze  talentvolle jongeren maken al vroeg de stap naar de Amerikaanse competities op zoek naar succes, waarvan de meeste gedesillusioneerd, zonder diploma en toekomstperspectief terugkomen na een kort avontuur.

Het Kingdom Talentfonds gaat alle talenten binnen het Koninkrijk
een perspectief bieden, waarin het mogelijk is om naast het
ontwikkelen van hun honkbal en softbal talent, ook in sociaal opzicht te groeien, te studeren en een diploma te halen.

Deze opgedane ervaringen zullen de talenten in het dagelijks leven zowel op persoonlijk vlak, als in de sport- of corporate wereld helpen.

Koninkrijksteams

Honkbal en softbal en in het bijzonder de Koninkrijksteams zijn sprekende voorbeelden van multi-etniciteit. In onze vertegenwoordigende teams spelen allemaal  koninkrijkskinderen, van geboren Curaçaoënaars, tot Arubanen, van Nederlanders tot jongens van St. Eustatius.

Onze Koninkrijksteams zijn hechte teams waar spelvreugde, verbroedering en het beoefenen van honkbal op het hoogste podium tellen. Een sprekend voorbeeld waarbij de verschillende culturen van de landen in het Koninkrijk samen zijn gesmolten tot een winnende cultuur.

Het A-team honkbal levert al vijftien jaar vele positieve rolmodellen die impact genereren en inspirerend zijn voor de jeugd.

Opleiden en Presteren in Koninkrijksverband

Opleiden en Presteren in Koninkrijks-verband

Het doel van de KNBSB is om breed in Koninkrijksverband op te leiden en te presteren op basis van gedeelde waarden en gezamenlijke doelen. De kracht van samen presteren op Europees en wereld niveau in alle leeftijdscategorieën wordt duidelijk als we kijken naar de resultaten van de afgelopen jaren.

Onze mondiale prestaties kunnen echter nog veel beter als we alle jonge talenten een kans geven zich verder te ontwikkelen en een kans kunnen bieden in onze Koninkrijksteams. Daarmee bieden we een grotere groep jonge sporters inspiratie en perspectief.

Talent TeamNL honkbal & softbal programma

Het Talent TeamNL honkbal & softbal programma in Amsterdam faciliteert
de ideale omgeving voor honkbal en softbal talenten van 16 t/m 18 jaar,
om in een fulltime programma te sporten, te studeren en te wonen.

In een samenwerking van NOC*NSF, Topsport Amsterdam en de KNBSB wordt
voorzien in de beste coaches, specialisten, studiebegeleiders en medische
staf. Een uniek programma, waarin alles gesitueerd wordt op één locatie
met optimale indoor en outdoor faciliteiten voor sport-specifieke training,
conditie-, kracht- en mentale programma’s.

Het Talent TeamNL honkbal & softbal programma is echter een kostbaar
programma en ondanks de bijdrage van de KNBSB en NOC*NSF, is voor
talenten en hun ouders een eigen bijdrage noodzakelijk. Voor talenten op
Curaçao, Aruba en Bonaire is het programma veelal financieel niet haalbaar,
vanwege reiskosten die hoger zijn en de beperkte financiële middelen van
ouders. Deze talenten worden derhalve ‘automatisch’ uitgesloten voor het
programma.

Talentherkenning en talent-ontwikkelingsinitiatieven

Talentherkenning en talent-ontwikkelings initiatieven

Om breed in Koninkrijksverband het talent te herkennen en op te leiden, is het noodzakelijk om naast individuele talent-ontwikkelingstrajecten ook collectieve initiatieven te ontplooien.

Deze initiatieven kunnen in het Caribisch deel van ons Koninkrijk bestaan uit try-outs en ondersteuning van nieuwe of reeds bestaande talentontwikkelingsinitiatieven in samenwerking
met lokale partijen.

Het Kingdom Talentfonds is er ook voor de ondersteuning van deze initiatieven.

Curaçao Baseball Development Foundation

De Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond en de Curaçao Baseball Development Foundation hebben een verregaande samenwerking met als doel om de sport en de
talenten binnen het Koninkrijk nog verder te ontwikkelen.

Jaarlijks doneert de KNBSB een bedrag aan de CBDF dat door de foundation wordt ingezet voor ontwikkeling van talenten, coaches en scheidsrechters en daarnaast voor het verbeteren van de accommodaties.

De talentontwikkeling van de spelers op het eiland wordt gecoördineerd vanuit de Dutch Caribbean Baseball Academy, waar de talenten worden opgeleid door een KNBSB
talentcoach.

Bijdrage aan talent

Met het Kingdom Talentfonds willen we talenten de mogelijkheid geven het beste uit zichzelf te halen. Een
talent komt in aanmerking voor een bijdrage uit het Kingdom Talentfonds mits het talent aan de volgende
voorwaarden voldoet:

Aanvraag en toetsing

Aanvragen voor een financiële ondersteuning vanuit het Kingdom Talentfonds, kunnen online ingediend worden bij de Fondsbeheerders via een e-mail naar jolanda.van.der.vloed@kingdomtalentfonds.nl.

De aanvragen zullen in behandeling worden genomen en door een speciale bestedingsadviescommissie worden beoordeeld op basis van de vastgestelde criteria. Twee keer per jaar zal er een periode zijn voor het aanvragen van een bijdrage uit het Fonds. Per tijdvak zal er een maximum bijdrage gehonoreerd worden voor individuele talenten en talent-ontwikkelingsinitiatieven.

De Kingdom Talentfonds toetsingscommissie is zorgvuldig samengesteld en doet haar werk langs de criteria die zijn vastgesteld tussen partijen en voldoen aan regels van het Nationaal Fonds voor de Sport.

De voorziening uit het Kingdom
Talentfonds wordt mede mogelijk
gemaakt door de inzet van het
Nationaal Fonds voor de Sport, de
Koninklijke Nederlandse Baseball &
Softball Bond, Trustmoore en de
bijdrage van bedrijven en particulieren.

Powered by